"Cel – inspiracja, kierunek – ponadprzeciętność"
VADEMECUM WIEDZY O DOTACJACH NA USŁUGI ROZWOJOWE
         Wielu z Was zarówno w prywatnych jak i biznesowych rozmowach pyta mnie o co chodzi z tymi dofinansowaniami na szkolenia. Temat na pierwszy rzut oka może wydawać się rzeczywiście trochę skomplikowany dlatego dziś postanowiłam Wam napisać krótko o tym jak działają dofinansowania – warto zapoznać się z tymi informacjami ponieważ dzięki dotacjom zyskujesz możliwość skorzystania ze wsparcia specjalistów a to wszystko przy minimalnym nakładzie środków.

Vademecum o dotacjach


         Kiedy prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą pewnie zdarza się, że brakuje Ci kogoś z kim mógłbyś przedyskutować to co dzieje się w Twojej firmie: jak wyglądają poszczególne procesy, co działa dobrze, a co należałoby zmienić. W usługach rozwojowych finansowanych z UE możesz uczestniczyć wraz innymi przedsiębiorcami co daje Ci możliwość zdobycia nowych kontaktów biznesowych i oraz wiedzy, ale możesz również wziąć udział w indywidualnym doradztwie w trakcie, którego przeanalizowane zostaną procesy w Twojej firmie i zaplanowane konkretne działania.
W latach 2007–2013 ze wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego skorzystało ponad 310 000 przedsiębiorstw i ponad 1,5 mln pracowników.

Obecnie, czyli do 2022 r., na przedsięwzięcia tego typu dostępnych jest prawie 400 mln euro.SZKOLENIA DOFINANSOWANE Z UE:

✓   Po pierwsze DLA KOGO?:
dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, czyli takich które zatrudniają nie więcej niż 250 pracowników i osiągają obroty nie większe niż 50 mln euro.

✓   Po drugie KTO UDZIELA?:
finansowaniem usług rozwojowych zajmuje się tzw. OPERATOR. Jest to instytucja która działa zwykle na terenie wybranego województwa lub jego części – to ona rozpatruje wnioski o dofinansowania oraz dokonuje ich rozliczenia.

✓   Po trzecie JAK?:
zasady działania dofinansowań są różne dla różnych województw (zarówno co do wielkości kwot jak i form ich rozliczania). Minimalna wartość dofinansowania to 50%, jednak w większości przypadków dofinansowania sięgają 80% – 95%.W przypadku dofinansowań istnieją 3 możliwe sposoby ich rozliczenia (są one zależne od województwa oraz operatora):

1.   BONY – przedsiębiorca wykupuje bony u operatora pokrywając jedynie wkład własny, a następnie po otrzymaniu przysługujących mu bonów opłaca nimi usługi szkoleniowo-doradcze realizowane przez firmę szkoleniową.

2.   SYSTEM KONT PRZEDPŁACONYCH – przedsiębiorca otrzymuje przypisane mu indywidulane konto, na które wpłaca jedynie wkład własny, a operator dopłaca na to konto pozostałą część kwoty która przysługuje przedsiębiorcy w ramach dofinansowania. Po wykonaniu usługi szkoleniowo-doradczej firma szkoleniowa otrzymuje wynagrodzenie za wykonaną usługę z tego konta.

3.   REFUNDACJA – przedsiębiorca składa wniosek o przyznanie dotacji. W przypadku pozytywnej decyzji przedsiębiorca uczestniczy w usłudze szkoleniowo-doradczej, za którą płaci sam, a następnie otrzymuje zwrot poniesionych wydatków w ramach przysługujących mu limitów dofinansowania.


✓   Po czwarte NA CO WYKORZYSTAĆ?:
dofinansowania możesz wykorzystać m.in. na szkolenia, doradztwo, coaching, mentoring – usługi możesz zrealizować tylko i wyłącznie u firm szkoleniowych, które posiadają wpis do tzw. Bazy Usług Rozwojowych oraz wymagane certyfikaty i akredytacje potwierdzające jakość i standardy prowadzonych usług.

✓   Po piąte: DLACZEGO WARTO?:
Korzystając z usług rozwojowych w ramach dofinansowań zyskujesz:
  • wsparcie specjalistów w realizacji celów rozwojowych przedsiębiorstwa,
  • podniesienie kompetencji pracowników – wiedza i umiejętności potrzebne pracownikom w codziennym wykonywaniu obowiązków,
  • narzędzie do pozafinansowej motywacji pracowników oraz zapobiegania wypaleniu zawodowemu.


Dzięki dotacjom z UE szkolenia i usługi doradcze dostępne wcześniej jedynie dla dużych firm i korporacji są teraz dostępne dla każdego – nawet prowadzącego indywidualną działalność przedsiębiorcy.Jeśli chciałbyś dowiedzieć się jakie są możliwości pozyskania dotacji w Twoim województwie – zapraszamy do kontaktu!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z realizacją zgłoszenia przez Ewelina Łuczyńska Flow, 30-056 Kraków, Bydgoska 6 i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia. Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Ewelina Łuczyńska Flow, 30-056 Kraków, Bydgoska 6. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności