"Cel – inspiracja, kierunek – ponadprzeciętność"SZKOLENIA DOFINANSOWANE Z KFSKFS – co to takiego?


Krajowy Fundusz Szkoleniowy, który stanowi wydzieloną część Funduszu Pracy. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utraty zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki –  w ramach KFS nacisk położony został głównie na szkolenia zawodowe, studia podyplomowe, a tylko w niewielkim stopniu na inne usługi rozwojowe dedykowane kluczowym kompetencjom.            

 
       W przypadku tych dofinansowań wniosek składany jest do Powiatowego Urzędu Pracy zgodnego z miejscem siedziby lub oddziału firmy. Szczegółowe zasady starania się  o dofinansowanie określa każdy urząd – w zależności od wielkości firmy przedsiębiorca może otrzymać dofinansowanie do planowanych działań na poziomie od 80% do aż 100 %!